Aktuálně

Ředitelka školy vyhlásila II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 pro obor:

Učební obor s výučním listem:

53-41-H01   Ošetřovatel - denní  forma studia

termín podání přihlášky II. kola:  24. 6. 2016 -  počet volných míst:  5

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 naleznete na úřední desce.